Marytė Mitkuvienė

2011 02 07 nutartis dėl baudos atstovui skyrimo

Šia nutartimi už nepagrįsto apeliacinio skundo pareiškimą bendrovės vadovui buvo paskirta dešimties tūkstančių litų bauda, nors tokia atsakomybė šalies atstovui nebuvo numatyta. 2011 02 07 nutarties priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta,… plačiau »

parsisiųsti