Larisa Šimanskienė

2011 12 11 nutartis dėl trūkumų pašalinimo

Šia nutartimi teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą pašalinti pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumus ir pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius sutartinį teismingumą. Nuo 2011 10 01 galiojančioje Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 433 straipsnio 3 dalies redakcijoje įsakmiai nurodyta, kad prie pareiškimo… plačiau »

parsisiųsti