2013 01 24 nutartis palikti nepakeistą nutartį dėl trūkumų šalinimo

2013 01 24 nutartimi apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai paliko nepakeistą 2012 06 28 pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria ieškovas buvo įpareigotas pašalinti ieškinio trūkumus: išversti ieškinį ir visus jo priedus, skirtus atsakovui, į ispanų kalbą bei patvirtinti juos apostille.

2013 01 24 nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad procesinių dokumentų priedams yra taikomos tos pačios taisyklės kaip ir procesiniams dokumentams. Nepaisant to, jog, anot apeliacinės instancijos teismo, ieškovo reikalavimas yra grindžiamas prie ieškinio pridėtais priedais, todėl ir juos reikia versti į atsakovui suprantamą kalbą, minėtoji teismo išvada prieštarauja Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio 2 daliai,  Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 114 straipsniui,  nustatantiems atskirus reikalavimus būtent procesinių dokumentų priedams, o ne patiems procesiniams dokumentams. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio 3 dalyje kalbama išimtinai apie procesinių dokumentų (ne jų priedų!) vertimus į užsienio kalbą. Procesinių dokumentų priedų pateikimo formą reglamentuoja atskiras Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 114 straipsnis ir jokių išimčių dėl procesinių dokumentų priedų pateikimo formos tuo atveju, kuomet dalyvaujantys byloje asmenys nemoka valstybinės kalbos, nenumato. Be to, procesinių dokumentų priedais dažniausiai būna rašytiniai įrodymai, kurių pateikimo forma ir tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 198 straipsnyje, taip pat nenumatančiame jokių išimčių tais atvejais, kuomet dalyvaujantys byloje asmenys nemoka valstybinės kalbos.

Reikalavimo procesinius dokumentus ir jų priedus išversti į ispanų kalbą pagrindu apeliacinės instancijos teismas nurodė Panamos Respublikos ambasados Lenkijoje pranešimą. Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados prieštarauja Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio 3 daliai, įpareigojančiai procesinius dokumentus išversti ne į kalbą, kuri tiktų procesinius dokumentus įteikiančios valstybės ambasadai, o į tokią kalbą, kurią asmenys, nemokantys valstybinės kalbos, suprastų. Vargu, ar kalbos suprantamumas turėtų būti ieškovo įrodinėtina aplinkybė ieškinio pateikimo metu, kadangi atsakovas visuomet turėtų pagrindą atsisakyti priimti procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio 3 dalies pagrindu, jei kalbos nesupranta.

Reikalavimo procesinius dokumentus ir jų priedus patvirtinti apostille pagrindu apeliacinės instancijos teismas nurodė faktą, kad Panamos Respublika yra 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo narė, todėl turi teisę reikalauti, jog būtų laikomasi šioje konvencijoje nustatytų reikalavimų. Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados prieštarauja 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo 1 straipsniui, kadangi procesiniai dokumentai nepatenka į apostille legalizuotinų dokumentų sąrašą: tai nėra nei (a) valstybės jurisdikcijai priklausančių valstybinių institucijų arba pareigūnų išduodami dokumentai, nei (b) administraciniai dokumentai, nei (c) notariniai aktai, nei (d) fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai. Be to, nei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse, nei kituose įstatymuose, nei tarptautinėse sutartyse, nėra nė vienos teisės normos, nustatančios, jog kitoje valstybėje gyvenančiam (buveinę turinčiam) proceso dalyviui skirti įteikti procesiniai dokumentai ar jų priedai turėtų būti patvirtinti apostille.

parsisiųsti

2013 04 03

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>